Herberg Etalages

Het project was onderdeel van het reguliere lesprogramma van de school o.a. bij vakken als styling en handvaardigheid. Daarnaast was er een expositieperiode in Bibliotheek Hoorn waar een collage-installatie stond met daarin kunstonderdelen uit alle etalages. Het project was een samenwerking van Herberg Hoorn en Blauwe Schuit Onderwijs -cultuureducatie VO.